مرحله 1: یک لینک به وب سایت ما در وب سایت خود قرار دهید


پیوندهایی که در صفحات با کیفیت کم قرار می گیرند (تعداد بیش از حد لینک ها، صفحات پنهان، محتوای توهین آمیز ...) رد می شوند!
آدرس وبسایت
https://linkeni.ir
عنوان وبسایت:
تبادل لینک رایگان
توضیحات:
سیستم تبادل لینک رایگان انی

 

نمونه کد HTML

به مرحله 2 بروید